Penzion UKO | Restaurace UKO | Wellness UKO | Školící centrum UKO | Blog UKO

Studio Jóga Bedřichov

Místo pro rozvoj harmonie těla, mysli a duše

Jóga a pranájáma

Dech a jeho důležitost v životě

 Asi nejdůležitější složkou cvičení jógy je vědomý a kontrolovaný dech. Dech je nositelem života a bez dechu není pohyb. Bez kyslíku svaly nemohou pracovat, bez kyslíku nepracuje mozek. Člověk se v klidu nadechne 15-20x za minutu. Jógová praxe slouží k prodložení dechu a tím i k prodloužení života a též k jeho zkvalitnění.
 Dech probíhá většinou zcela automaticky a reaguje na změny prostředí, na náš psychický stav. V józe se dech snažíme ovládat a tím i řídit naší mysl, zklidnit se, odbourat stres a uvědomit si plně své télo i ducha. 

 

Pránájáma

Pránájáma je označení pro dechové techniky k ovládání toku prány. Prána je základní energií ve vesmíru, je to životní energie. Nejlépe pránu vstřebáváme prostřednictvím dýchání. Pomocí dechových technik v józe můžeme zpomalovat nebo zrychlovat tepovou frekvenci, snižovat krevní tlak, zvyšovat nebo snižovat tělesnou teplotu, stimulovat zažívání i jiné procesy v těle. Každodenním prováděním dechových technik můžeme dosáhnout emoční rovnováhy.

 

Hlavní části dechu

  • nádech (púraka)
  • zádrž dechu s plnými plícemi (kumbhaka)
  • výdech (réčaka)
  • zádrž dechu s prázdnými plícemi (abaja kumbhaka)

 

Břišní (brániční) dech

 Břišní dech nejlépe nacvičíte v leže na zádech, s pokrčenými koleny a chodidly opřenými do podložky. Jednou dlaní položenou na břicho pozorujte přirozený dech, pošlete nádech pod pupík - při nádechu se břicho zvedá, při výdechu se stáhne. Pohybujte během dechu zejména bránicí, používejte dolní část plic, hrudní koš zůstává relativné nehybný.
 Břišní dech stimuluje krevní oběh v oblasi pánve a v nohou, má uklidňující účinky, využíváme jej při relaxaci. 

Hrudní dech

 Hrudní dech provádíme nejlépe v sedu s rovnými zády, s dlaněmi položenýmina obou stranách hrudníku, v oblasti spodních žeber. Nepohybujte břichem, při nádechu se žebra rozšiřují do stran, dopředu i dozadu, při výdechu se vracejí zpět.
 Hrudní dech stimuluje prokrvení v oblasti hrudníku a břišní dutiny, masíruje srdce. 

Podklíčkový dech

Podklíčkovým dechem naplňujeme nejvyšší plicní laloky, tento dech téměř nepoužíváme.
Nácvik začněte hrudním dechem, aniž by jste pohybovali břichem a pak při nádechu rozšiřte horní část plic. Tato dechová technika pomáhá zmírnit nebo zcela ztlumit příznaky astmatu nebo alergií.

 

Plný jógový dech

Plný jógový dech zahrnuje všechny 3 předchozí způsoby dýchání, které provádíme při nádechu jedno za druhým, při výdechu stáhneme zároveň břicho i hrudní koš, nakonec pupík stáhneme k páteři.
Pokud budete provádět plný jógový dech 30 min. denně, pomůže vám tato dechová technika snížit hladinu cholesterolu a snížit hmotnost. 

 

Dýchání v power józe

Dýchání v power józe probíhá pouze nosem, je plynulé bez zádrží dechu a délka nádechu i výdechu je stejná. Vychází se z plného jógového dechu, všechny 3 části dechu se spojují do plynulého celku, maximálně se plní plíce. Postupně se přechází na dech udždžájí.

 

Dech Udždžájí - vítězný dech

 Udždžájí je především hrudní a podklíčkové dýchání, při kterém rozšiřujeme hrudník a současně stahujeme oblast hrdla. Tím při nádechu i výdechu klademe odpor proudícímu vzduchu v oblasti hlasivkové štěrbiny. Nádech i výdech je ztížen a vydáváme lehce sípavý zvuk, který je podobný šumění vln.
 Udždžájí přivádí pránu do štítné žlázy, aktivuje žlázy s vnitřní sekrecí a pročišťuje plíce. Zpomaluje dech, zklidňuje mysl, očišťuje organismus od hlenů, lépe využívá kyslík, snižuje krevní tlak, stabilizuje páteř, zahřívá a detoxikuje. Tento dech se užívá v dynamických stylech jógy (power jóga, vinyasa jóga).

 

Dech kapalabháti se řadí jak mezi očistné i dechové techniky.
Kapalabhati znamená v překladu "zářící lebka", při jejím provádění se Očišťuje nos a čelní dutiny.
Kapalabháti se někdy považuje za předstupeň k dechu bhastrika a skutečně by měla nácviku bhastriky předcházet.
Podstatou dechu je, že nádech je výrazně (alespoň 3x) delší než výdech. Výdech je krátký, prudký a aktivní, zatímco nádech je pozvolný, jemný a pasivní.
Výdech vždy provádíme aktivním stáhnutím břišní stěny, nikoliv hrudníku. Při nádechu se volně nadechujeme do břicha.
Praxe:
Posadíme se do některého z meditačních sedů, při kterém budeme uvolnění a budeme mít vzpřímenou páteř.
Zavřeme oči a klidně dýcháme. Zklidníme dech i mysl.
Přikročíme k technice kapalabháti: Aktivně stáhneme břišní stěnu a prudce vydechneme. Poté pomalu pasivně nadechujeme.
Provedeme několik kol.
Vrátíme se k přirozenému dechu a uvědomujeme si účinky a pocity v našem těle.

Dech Kapalabháti

Dech kapalabháti se řadí jak mezi očistné i dechové techniky. Kapalabháti znamená v překladu "zářící lebka", při jejím provádění se očišťuje nos a čelní dutiny. Kapalabháti se někdy považuje za předstupeň k dechu bhastrika a skutečně by měla nácviku bhastriky předcházet. Podstatou kapalabháti je, že nádech je výrazně (alespoň 3x) delší než výdech. Výdech je krátký, prudký a aktivní, zatímco nádech je pozvolný, jemný a pasivní. Výdech vždy provádíme aktivním stáhnutím břišní stěny, nikoliv hrudníku. Při nádechu se volně nadechujeme do břicha.
Uvolněně se posaďte, se vzpřímenou páteří a klidně dýchejte. Zklidníme dech i mysl. Aktivně stáhněte břišní stěnu a prudce vydechneme. Poté pomalu pasivně nadechujte. Proveďte několik kol, min. 2-3 kola 12-15 výdechů.


facebook